Møt vårt team

Berit Arntsen

Daglig leder/bedriftsrådgiver

Mobil: +47 917 50 104

Berit er daglig leder i selskapet men har også utøvende oppgaver som kursutvikling, etablererveiledning, bedriftsrådgivning, rekruttering, coaching, prosjektledelse, styrearbeid, prosessarbeid og strategiarbeid.

 

Berit er også sertifisert i Growthwheel, som er et verktøy vi benytter med våre målbedrifter for å kartlegge utviklingsmuligheter.

Tom Mardahl

Bedriftsrådgiver

Mobil: +47 480 88 688

Tom har lang erfaring innenfor industriell prosjektaktivitet fra blant annet Technip Norge og CRC Offshore. I tillegg til dette har han erfaring innenfor HMS, prosjektgjennomføring, industriell ledelse, styrearbeid og strategiarbeid. Tom er også sertifisert i Growthwheel, som er et verktøy vi benytter med våre målbedrifter for å kartlegge utviklingsmuligheter.

Tom har lang erfaring innenfor industriell prosjektaktivitet fra blant annet Technip Norge og CRC Offshore. I tillegg til dette har han erfaring innenfor HMS, prosjektgjennomføring, industriell ledelse, styrearbeid og strategiarbeid.

 

Tom er også sertifisert i Growthwheel, som er et verktøy vi benytter med våre målbedrifter for å kartlegge utviklingsmuligheter.

Jan Arild Sletvold

Bedriftsrådgiver

Mobil: +47 902 37 940

Jan Arild er aut. regnskapsfører og cand.mag innen skogbruk og økonomi. I tillegg til dette har han kompetanse innenfor landbruksøkonomi, skattefunn, styrekompetanse, ledererfaring og generasjonskifte. Han vil også være en rådgiver, praktisk gjennomfører for bedrifter mot det finansielle markedet og det offentlige støtteapparatet.

 

Jan Arild er også sertifisert i Growthwheel, som er et verktøy vi benytter med våre målbedrifter for å kartlegge utviklingsmuligheter.

Morten Solstad

Rådgiver/analytiker

Mobil: +47 482 85 778

Morten er utdannet sivilingeniør innen miljøfysikk og fornybar energi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. I tillegg har han undervisningserfaring fra Osloskolen med bakgrunn i praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Oslo.

Morten jobber som rådgiver innen sirkulærøkonomi og benytter seg blant annet av verktøy utviklet av Dansk Symbiosesenter i Kalundborg for å kartlegge bedrifters motivasjon og potensiale, både til egen vekst, og til utvikling av symbiosepartnerskap med andre bedrifter.

Morten er utdannet sivilingeniør innen miljøfysikk og fornybar energi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. I tillegg har han undervisningserfaring fra Osloskolen med bakgrunn i praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Oslo.

 

Morten jobber som rådgiver innen sirkulærøkonomi og benytter seg blant annet av verktøy utviklet av Dansk Symbiosesenter i Kalundborg for å kartlegge bedrifters motivasjon og potensiale, både til egen vekst, og til utvikling av symbiosepartnerskap med andre bedrifter.

Steffen Risstad Larssen

Bedriftsrådgiver/Kompetansemegler

Mobil: +47 906 67 364

Steffen er utdannet sivilmarkedsfører med spesialisering i entreprenørskap ved Norges Markedshøyskole. I tillegg har han en master i Geografi med spesialisering i naturressursforvaltning ved NTNU i Trondheim.

 

Steffen jobber som bedriftsrådgiver med fokus på generell bedriftsutvikling og -rådgivning i regionen, samt etablere og holde kontakt med relevante innovasjons- og forsknings-/kunnskapsmiljøer i Trondheim, og alt med et spesielt fokus på klima og miljø. 

Steffen er også Kompetansemegler for våre målbedrifter og prosjekter.

Elise Knudsen

Administrasjon- og Markedsmedarbeider

Mobil: +47 453 93 711

Elise er utdannet markedsfører innen markedskommunikasjon og reklamering ved Kingston University i London og har erfaring innen både internasjonal og digital markedsføring.

Hos Næringshagen kan Elise bistå med digital markedsføring, SoMe, søkemotoroptimalisering og digital analyse av nettside, konkurrenter, marked osv.

Hun er ansvarlig for produksjonen av sosial media tjenester og er en støtte for bedrifter som trenger ekstra hjelp med profilering på nett.

Samarbeidspartnere

Thamsklyngen

John Kåre Solem

Daglig leder Thamsklyngen

Mobil: +47 920 88 314

E-post

John Kåre har en mastergrad fra Handelshøyskolen BI innen økonomi og strategi.  Thamsklyngen skal være en organisasjon der et av målene er å øke konkurranseevnen til det lokale næringslivet i Orkdalsregionen, med blant annet sirkulær økonomi.

Totalitet

Amund Jensen

Daglig leder Totalitet

Mobil: +47 908 92 678

E-post

Amund Jensen er daglig leder hos Totalitet, hvor hans fokus er på analyse av verdikjeden på strategisk og operativt nivå, bruk av IKT som styringsverktøy, målstyring og rapportering, samtalepart for daglig leder, lederutvikling, forretningsutvikling og handlingsplaner