Dra nytte av Næringshagens kompetanse og nettverk

BLI MÅLBEDRIFT

BLI KUNDE I DAG

Bli kunde, tegn målbedriftsavtale!

Dette kan gjøres enkelt ved å tegne en kundeavtale hos oss. Har du en bedrift som ønsker utvikling og befinner deg i Orkland, Skaun og Rindal, er du velkommen til å bli en målbedrift hos oss! Målbedriftene i Næringshagen er en del av, og får tilgang til det nettverket og de ressursene Næringshagen til en hver tid har tilgjengelig. Ansatte i Næringshagen har ulik og kompetent kunnskap som du kan dra nytte av.

 

​I tillegg tilbyr Næringshagen flere tjenester og fordeler som er eksklusivt til Næringshagebedriftene. Slike fordeler er for eksempel redusert pris på kompetansehevende kurs, møter og andre arrangement vi tilbyr. 

SOM MÅLBEDRIFT FÅR DU:

  • 6 timer gratis til bistand etter ønske

  • Inntil -50% på rådgivningstimer *begrenset antall timer

  • Gratis profilering av bedriften lokalt, regionalt og nasjonalt

  • Identifisert nye markeder

  • Økt verdiskaping via veiledning

  • Nettverk gjennom nettverksbygging

  • Regelmessige fagsamlinger

  • Kompetansehevning

  • Hjelp med finansiering fra Innovasjon Norge eller andre offentlige finansieringskilder

 

Vårt fokus er bedriftens ønsker, og vi leverer tjenester ut i fra bedriftenes behov og bistår våre målbedrifter med blant annet søknadsprosesser, forretningsutvikling, strategiprosesser med mer.

- Totalitet og Næringshagen har bidratt med sine kunnskaper knyttet til målstyring, rapportering og ikke minst forretningskompetanse (de har sett bedriften utenfra). Sammen har vi fått til en helhetlig måte å styre virksomheten på.

(Jankos Mek. Verksted AS)

Pris

Frivillige organisasjoner og stiftelser
kr 2 000
Nyetablerte virksomheter
kr 2 000
Virksomheter med 0-2 ansatte
kr 3 000
Virksomheter med 3-9 ansatte
kr 5 000
Virksomheter med 10-19 ansatte
kr 8 000
Virksomheter med 20 ansatte og oppover
kr 12 000