Dra nytte av Næringshagens kompetanse og nettverk

BLI MÅLBEDRIFT

BLI KUNDE I DAG

Pris

Bli kunde, tegn målbedriftsavtale!

Medlemsbedrifer

Dette kan gjøres enkelt ved å tegne en kundeavtale hos oss. Har du en bedrift som ønsker utvikling og befinner deg i Orkland, Skaun og Rindal, er du velkommen til å bli en målbedrift hos oss! Målbedriftene i Næringshagen er en del av, og får tilgang til det nettverket og de ressursene Næringshagen til en hver tid har tilgjengelig. Ansatte i Næringshagen har ulik og kompetent kunnskap som du kan dra nytte av.

 

​I tillegg tilbyr Næringshagen flere tjenester og fordeler som er eksklusivt til Næringshagebedriftene. Slike fordeler er for eksempel redusert pris på kompetansehevende kurs, møter og andre arrangement vi tilbyr. 

SOM MÅLBEDRIFT FÅR DU:

  • 6 timer gratis til bistand etter ønske

  • Inntil -50% på rådgivningstimer *begrenset antall timer

  • Gratis profilering av bedriften lokalt, regionalt og nasjonalt

  • Identifisert nye markeder

  • Økt verdiskaping via veiledning

  • Nettverk gjennom nettverksbygging

  • Regelmessige fagsamlinger

  • Kompetansehevning

  • Hjelp med finansiering fra Innovasjon Norge eller andre offentlige finansieringskilder

 

Vårt fokus er bedriftens ønsker, og vi leverer tjenester ut i fra bedriftenes behov og bistår våre målbedrifter med blant annet søknadsprosesser, forretningsutvikling, strategiprosesser med mer.

Etter den tøffe perioden næringslivet har gått gjennom har vi Næringshagen i Orkdalsregionen fått ekstra støtte fra SIVA for å tilby våre avtalekunder ytterlige 10 gratis timer til rådighet innenfor rammen på årsavgiften.

Tiden er innenfor å se på strategiske prosesser, kommunikasjon med kunder, ny kjøpsadferd etc.

Finn den relevante støtteordningen som kan gi din bedrift et løft for fremtiden.

Kontakt oss for å sammen styrke bedriften nå!

 

Ikke avtalekunde? Ta kontakt.  Vi finner en løsning!

Frivillige organisasjoner og stiftelser
kr 2 000
Nyetablerte virksomheter
kr 2 000
Virksomheter med 0-2 ansatte
kr 3 000
Virksomheter med 3-9 ansatte
kr 5 000
Virksomheter med 10-19 ansatte
kr 8 000
Virksomheter med 20 ansatte og oppover
kr 12 000