Workshop - Lønnsom og lokal sirkulærøkonomi!
 

Lønnsom og lokal sirkulærøkonomi 1.png

Det ligger mange muligheter for bedrifter i å gå over til en mer sirkulær økonomi. For å få en så lønnsom og konkurransedyktig sirkulær økonomi som mulig, trenger lokale bedrifter mer kunnskap, og de må samarbeide mer.

Om arrangementet

Næringshagen i Orkdalsregionen og FI næringshage inviterer til workshopen «Lokal og lønnsom sirkulærøkonomi» for næringslivet, som skal gjennomføres mot slutten av året, og vil ta for seg forskjellige sider og muligheter ved sirkulærøkonomi.

 

Et av målene med workshopen er at bedrifter skal bli i bedre stand til å se nye muligheter for å ta sin bedrift i en mer sirkulær og lønnsom retning, og at bedriftene skal finne samarbeidsmuligheter.

Agenda

Agenda kommer snart! Vi sender ut en oppdatering 

Tid og sted

Workshopen vil foregå over tre halve dager, på forskjellige steder.

Første samling: 24. november | Orkanger | Damphuset | 09:00 – 13:00

Andre samling: 1. desember | Vanvikan | LIV-bygget | 09:00 – 13:00

Tredje samling: 8. desember | Trondheim | 09:00 – 13:00

Pris

Frist for påmelding er 15. november!

Målbedrifter

Bedrifter som er målbedrifter hos FI Næringshage eller Næringshagen i Orkdalsregionen, får også reduksjon i prisen på 50%.

  • Målbedrift hos en av næringshagene: 2500,-

Ikke målbedrift

EARLYBIRD TILBUD!

Frem til 22. oktober har vi et early birdtilbud, som gir 1500,- kroner avslag i pris (dette tilbudet er ikke tilgjengelig for næringshagenes målbedrifter).

  • Normalpris: 5000,-

Faktura sendes i e-post!

* Det vil være en digital innledning og avslutning for nedlasting av materiell.

Ønsker du mer informasjon om workshopen, ta kontakt med:

FI Næringshage: Ingrid Margrethe Sandnes | ingrid@fi-nor.no | 936 15 103 

Næringshagen i Orkdalsregionen: Elise Knudsen | elise.knudsen@orkdalsregionen.no | 453 93 711

EARLYBIRD påmelding -
FRIST 22. OKTOBER
*ikke for målbedrifter

Takk for påmeldingen! Vi sender deg en e-post med bekreftelse. Sjekk SPAM om du ikke ser den. 


Påmelding målbedrift 
 

Takk for påmeldingen! Vi sender deg en e-post med bekreftelse. Sjekk SPAM om du ikke ser den.