Næringshagebedrift i Næringshagen i Orkdalsregionen

VI TILBYR:

✓ Fast kontaktperson i næringshagen

✓ Tilgang på de samlede rådgiverressursene i Næringshagen i Orkdalsregionen

✓ Tilgang på kompetanse og ressurser fra andre næringshager i Norge

 

VI KAN BISTÅ MED:

✓ Forretningsutvikling

✓ Bedriftsrådgivning innen mange felt

✓ Organisering og planlegging av utviklingsaktiviteter

✓ Prosess- og prosjektledelse

✓ Ledelse av interne strategiprosesser

✓ Investorsøk

✓ Veiledning ved søknad om midler fra f.eks. næringsfond, Innovasjon Norge og SkatteFUNN

✓ Tilrettelegging for samarbeid og nettverk

✓ Kobling opp mot et bredt spekter av regionale og nasjonale forsknings- og utviklingsmiljø, kunnskapsmiljø og virkemidler for innovasjon

 

Som næringshagebedrift bidrar du til å styrke et regionalt kompetansemiljø for næringsutvikling, og legge grunnlaget for arenaer og klynger for samarbeid og utvikling. Du blir en del av Næringshagen i Orkdalsregionen sitt nettverk for næringslivet, og en del av Sivas nasjonale innovasjons-nettverk.

 

 

SOM NÆRINGSHAGEBEDRIFT FÅR DU:
 

✓ Status 360

En årlig gjennomgang av virksomhetens status og utviklingspotensial sammen med din faste rådgiver.
 

✓ 6 timer i året

Inntil 6 timer gratis bistand fra næringshagen per år (inngår i deltakeravgiften).
 

✓ Rabatt på ordinær timepris

- Inntil 50 % rabatt på ordinær timepris.

- Nyetablerte bedrifter kan få inntil 75 % rabatt. Rabatten er avhengig av oppdragets art og omfang, og avtales i hvert enkelt tilfelle.
 

✓ KompetanseForum

Rabatt på alle møter, kurs, work-shops, studier og andre arrangement i næringshagens regi.
 

✓ Kostnadsfri profilering

Gratis profilering på næringshagens nettside og andre digitale flater.

Næringshagen arbeider løpende med å løfte fram næringshagebedriftene i lokal og nasjonal presse, gjennom presentasjoner på nett, pressemeldinger mm.

 

 

 

ÅRLIG DELTAKERAVGIFT:

Fra og med 1. januar 2021

Kr. 2.000,-   Frivillige organisasjoner og stiftelser

Kr. 2.000,-   Nyetablerte virksomheter    

Kr. 3.000,-   Virksomheter med 0 – 2 ansatte

Kr. 5.000,-   Virksomheter med 3 – 9 ansatte

Kr. 8.000,-   Virksomheter med 10 – 19 ansatte

Kr. 12.000,-  Virksomheter med fra 20 ansatte og oppover

 

Bedrifter som blir deltakere etter 1. juni, betaler halv pris det første året.

ORDINÆR TIMEPRIS:
 

Kr. 1.000,-    Ordinær timepris

Kr. 1. 250,-   Ordinær timepris spisskompetanse

Målbedrifter får inntil 50 % rabatt på ordinær timepris.

Nyetablerte bedrifter (stiftelsesår + første hele år etter stiftelse) får inntil 75 % rabatt på ordinær timepris

Alle priser er eksklusive mva.

Unknown.png