Nettverket vårt - vi er en del av et landsomfattende 

kompetanse- og innovasjonsnettverk

Vi er en «forlenget arm» for en rekke virkemiddelapparat og innovasjonsmiljø inn i Orkdalsregionen, og gir deg mulighet til å komme i kontakt med nettverk og de miljøene som kan være riktige for deg. Trenger du hjelp til akkurat dette kan du gjerne ta kontakt med en av våre medarbeidere. 

logo-siva_orig.jpg
nh-logo-liggende-med-r_orig.jpg
norsk-farge-liggende_orig.jpg

Siva

​SIVA gir næringslivet rom til å vokse. De tilrettelegger for nyskaping gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon. De er nasjonal operatør av Næringshageprogrammet som Næringshagen i Orkdalsregionen er en del av. For mer informasjon gå til deres hjemmeside www.siva.no eller ta kontakt med oss for viderekobling. 

Næringshagene i Norge
 

Næringshagene i Norge er en medlemsbasert, nasjonal nettverksorganisasjon for Næringshagene. De er et landsomspennende nettverk der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, arbeide med markedet og finne kapital.  For mer informasjon gå til deres hjemmeside www.nhnett.no eller at kontakt med oss for viderkobling. 

Trøndelag Fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune arbeider for å sikre regionen gode miljøer og vilkår for næringsutvikling og nyskaping. Regionalt utviklingsarbeid handler mye om å se sammenhenger mellom ulike sektorer, skape samarbeid mellom ulike aktører og utvikle strategier for å fremme ønsket samfunnsutvikling i regionen. Fylkeskommunen skal stimulere til samarbeid mellom ulike sektorer og forvaltningsnivå.​ For mer informasjon gå til deres hjemmeside www.trondelagfylke.no eller at kontakt med oss for viderkobling. 

fr-logo-bm-rgb_orig.jpg
skattefunn-logo_orig.jpg

Forskningsrådet

Forskningsrådet er et råd som skal tilføre forskningssystemet merverdi . Dette gjennom å realisere forsking som aktørene i forskningssystemet hver for seg ikke kan få fram. Forskning og utvikling utvider grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. Forskningsrådets visjon er å være i front for norsk forskning. For mer informasjon gå til deres hjemmeside www.forskningsradet.no eller at kontakt med oss for viderkobling.  ​

SkatteFUNN

SkatteFUNN gir finansiering når du skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess. Denne ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. NiO kan gjerne bistå i søknadsprosessen, ta gjerne kontakt med oss eller se deres hjemmeside for ytterligere informasjon ​www.skattefunn.no

last-ned_orig.png
sintef-hovedlogo-blaa_orig.jpg
skjermbilde-logo-onf_orig.jpg

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har som hovedmål å utløse økt verdiskaping. Dette gjennom å skape flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljø. Innovasjon Norge kan bidra med finansiering, nettverk, rådgivning, kompetanse og profilering. Næringshagen kan hjelpe deg å komme i kontakt med riktig saksbehandler for din bedrift. Eller se ytterligere informasjon på www.innovasjonnorge.no

SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. De skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk. Der er også et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Deres mål er å være et verdensledende forskningsinstitutt. Ta kontakt med oss for viderekobling eller se deres hjemmeside www.sintef.no/

Orkladal Næringsforening

Orkladal Næringsforening er en interesseorganisasjon for bedrifter i Orkland, Skaun og Rindal. Foreningen ble stiftet ved sammenslåing av Orkdal Næringsforening og Meldal næringsforening 17.03 2004. Deres formål er å fremme interessene til deres medlemsbedrifter overfor myndigheter og samfunn. Se ytterligere informasjon på www.onf.no

distriktforsk_orig.jpg
pic_orig.jpg
house-of-knowledege-logo_orig.jpg
ch-thams-ressurs_orig.jpg
orklasparebank-mobil_orig.jpg

Distriktforsk

Dikstriktforsk er Trøndelag fylkeskommunes nye regionale satsing for å styrke og utvikle distriktsnæringslivet i fylket. Prosjektet skal bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskapning i Trøndersk næringsliv.

Se ytterligere informasjon på www.stfk.no/Distriktforsk eller ta kontakt med oss. 
 

Distriktforsk

Dikstriktforsk er Trøndelag fylkeskommunes nye regionale satsing for å styrke og utvikle distriktsnæringslivet i fylket. Prosjektet skal bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskapning i Trøndersk næringsliv.

Se ytterligere informasjon på www.stfk.no/Distriktforsk eller ta kontakt med oss. 
 

House of knowledge - hakvåg

​House of Knowledg er spesialister på strategisk bruk og utvikling av IP og IPR (patent, varemerke, design etc.). De bistår bedrifter med å verne om sine konkurransefortrinn og sikre konkurranseposisjon. Dette gjør de ved å dyrke frem det unike ved virksomheten og anbefale riktige strategiske verktøy for kommersialisering og realisering av verdi. Lyst til å vite mer? Ta kontakt med Karianne Bø Eivind Reke karianne.bo@hakvag.no eller med oss for viderekobling. 

Chr. Thams ressurs

Chr. Thams ressurs har som mål å øke kompetanse i lokalsamfunnet. Chr. Thams ressurs utvikler, formidler og gjennomfører opplæringstiltak for voksne innen både offentlig og privat sektor. Ressurssenteret er et felles ressurssenter for Orkdal og Meldal videregående skoler, og de tilbyr spesialtilpasset voksenopplæring i samsvar med ønsker og behov. Ytterliger informasjon finner du på www.thamsressurs.no eller ta kontakt med oss for viderekobling. 

Orkla Sparebank

Meldal og Orkdal Sparebank ble i 2017 slått sammen til nye Orkla Sparebank. Ytterligere informasjon om deres tilbud og tjenester finner du på www.orklasparebank.no  eller ta kontakt med oss for viderekobling.