Nettverk og klynger

Innovasjon og utvikling skjer i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljø. Vi kan bistå med å knytte kontakter og etablere nettverk. Under ser dere litt om hva dette går ut på, og eksempler på nettverk vi har vært med på å etablere. 

Skjermbilde 2019-11-18 kl. 12.43.15.png

THAMSKLYNGEN - Thams Industrial Cluster

Thamsklyngen sitt formål er å styrke de regionale bedriftenes konkurransekraft gjennom å være en pådriver i det digitale og grønne skiftet med fokus på sirkulære prosjekt. Økt konkurransekraft skal gi økt verdiskapning og sysselsetning i regionen. 

Det overordnede målet med Thamsklyngen er å etablere en industriell symbiose hvor deltagerne kan utøve innovasjon og danne nye samarbeid. Et slikt nettverk vil hjelpe de med omstillingen til det grønne skiftet, samt gi de tilgang til nye forretningsmuligheter og flere konkurransefortrinn.

Skjermbilde 2019-11-18 kl. 12.44.11.png

TREGRUPPEN

Vi har flere tradisjonsrike trebedrifter i vårt område. Visningsrommet på OTI-sentret er et samarbeidsprosjekt mellom flere trebedrifter og viser fram produkter som produseres her i vårt dalføre. Visningsrommet vil være en portal og et utstillingslokale for lokal treproduksjon, samt markedsføre produktene, bedriftene og de ansatte. Det vil bli en møteplass og fremme lokal og tradisjonsrik produksjon av treprodukter. Visningsrommet kan du besøke i OTI-sentrets åpningstider. Velkommen innom for å se noe av det de kan tilby. Treindustrien er ei viktig næring i vår region. 

Skjermbilde 2019-11-18 kl. 12.44.32.png

TREGRUPPEN

Våren 2018 dannet 10 småskala og lokalmat produsenter produsentlaget Smaker fra Orkland.  Produsentene kommer fra kommunene som fra 2020 vil danne ny-kommunen Orkland. Vi jobber under fellesnavnet Thamsriket, som drives av Nærings­hagen. Sammen med flere aktører i Thamsriket jobber vi for å få til et tett samarbeid mellom reiseliv og lokalmat, og å gi de som kom kommer til Orkland en matopplevelse som er kombinert med historie og opplevelser fra Orkland.

Vi ønsker at Thamsriket - Smaker fra Orkland, kan gi de besøkende ren mat fra den lokale bonden. Vårt motto er at du skal føle at det du spiser er naturlig, rent og tuftet på tradisjoner og edelt håndverk. Derfor vil du finne oss kledd som det sømmet seg for matprodusenter da Christian Thams regjerte i Orkdal først på 1900-tallet.

totalitet.png

TOTALITET

Totalitet er et nettverk som tilbyr erfaringsbasert rådgivning med mål om å bidra til økt verdiskaping. Deres bakgrunn som ansatte og ledere som selv har kjent endringsprosesser på kroppen, gjør de i stand til å fokusere på praktiske løsninger for å sikre at alle ressursene i en virksomhet fungerer best mulig som en helhet. 

Les gjerne mer om etablering av klynger og nettverk på Innovasjon Norge sine sider