Næringsklynger

Klyngeprogrammer er et tilbud til organiserte grupperinger av bedrifter, kunnskapsinstitusjoner, gründere og offentlige aktører.
  • Facebook
  • Instagram - Grå Circle
  • Linkedin - Grå Circle

Utviklet av Næringshagen i Orkdalsregionen
Alle rettigheter forbehold Næringshagen i Orkdalsregionen​ © 2019