Resultat av undersøkelse og brev til kommunen


Fra undersøkelsen: Unntakstilstand og koronavirus – hvilke utfordringer har næringslivet i Orkland


Undersøkelsen er gjennomført og brev til kommunen er skrevet og sendt. Resultatet kan leses her:Med vennlig hilsen

Ove og Toril Orkladal Næringsforening


Sosiale medier

  • Facebook
  • Instagram - Grå Circle
  • Linkedin - Grå Circle

Utviklet av Næringshagen i Orkdalsregionen
Alle rettigheter forbehold Næringshagen i Orkdalsregionen​ © 2020