Prosjekter

Næringshagen i Orkdalsregionen jobber kontinuerlig med ulike prosjekter. Vi jobber både med prosjekter som springer ut i fra næringslivet, Trøndelag fylkeskommune, samt prosjekter som vi selv har initiert. Her kan du lese om prosjektene vi er involverte i.