Møt vårt team

Morten Solstad

Rådgiver/analytiker

Mobil: +47 48 28 57 78

E-post

Morten er utdannet sivilingeniør innen miljøfysikk og fornybar energi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. I tillegg har han undervisningserfaring fra Osloskolen med bakgrunn i praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Oslo. Morten jobber som rådgiver innen sirkulærøkonomi og benytter seg blant annet av verktøy utviklet av Dansk Symbiosesenter i Kalundborg for å kartlegge bedrifters motivasjon og potensiale, både til egen vekst, og til utvikling av symbiosepartnerskap med andre bedrifter.

Steffen Risstad Larssen

Bedriftsrådgiver

Mobil: +47 90 66 73 64

E-post

Steffen er utdannet sivilmarkedsfører med spesialisering i entreprenørskap ved Norges Markedshøyskole. I tillegg har han en master i Geografi med spesialisering i naturressursforvaltning ved NTNU i Trondheim. Steffen jobber som bedriftsrådgiver med fokus på generell bedriftsutvikling og -rådgivning i regionen, samt etablere og holde kontakt med relevante innovasjons- og forsknings-/kunnskapsmiljøer i Trondheim, og alt med et spesielt fokus på klima og miljø.

Elise Knudsen

Administrasjon- og Markedsmedarbeider

Mobil: +47 45 39 37 11

E-post

Elise er utdannet markedsfører innen markedskommunikasjon og reklamering ved Kingston University i London og har erfaring innen både internasjonal og digital markedsføring. Hun kan også bistå med søkemotoroptimalisering og digital analyse av nettside, konkurrenter, marked osv.

Berit Arntsen

Daglig leder/bedriftsrådgiver

Mobil: +47 91 75 01 04

E-post

Berit er daglig leder i selskapet men har også utøvende oppgaver som kursutvikling, etablererveiledning, bedriftsrådgivning, rekruttering, coaching, prosjektledelse, styrearbeid, prosessarbeid og strategiarbeid. Berit er også sertifisert i Growthwheel, som er et verktøy vi benytter med våre målbedrifter for å kartlegge utviklingsmuligheter.

Tom Mardahl

Bedriftsrådgiver

Mobil: +47 48 08 86 88

E-post

Tom har lang erfaring innenfor industriell prosjektaktivitet fra blant annet Technip Norge og CRC Offshore. I tillegg til dette har han erfaring innenfor HMS, prosjektgjennomføring, industriell ledelse, styrearbeid og strategiarbeid. Tom er også sertifisert i Growthwheel, som er et verktøy vi benytter med våre målbedrifter for å kartlegge utviklingsmuligheter.

Jan Arild Sletvold

Bedriftsrådgiver

Mobil: +47 90 23 79 40

E-post

Jan Arild er aut. regnskapsfører og cand.mag innen skogbruk og økonomi. I tillegg til dette har han kompetanse innenfor landbruksøkonomi, skattefunn, styrekompetanse, ledererfaring og generasjonskifte. Han vil også være en rådgiver, praktisk gjennomfører for bedrifter mot det finansielle markedet og det offentlige støtteapparatet. Jan Arild er også sertifisert i Growthwheel, som er et verktøy vi benytter med våre målbedrifter for å kartlegge utviklingsmuligheter.

Samarbeidspartnere

Thamsklyngen

Totalitet

John Kåre Solem

Daglig leder Thamsklyngen

Mobil: +47 92 08 83 14

E-post

John Kåre har en mastergrad fra Handelshøyskolen BI innen økonomi og strategi.  Thamsklyngen skal være en organisasjon der et av målene er å øke konkurranseevnen til det lokale næringslivet i Orkdalsregionen, med blant annet sirkulær økonomi.

Amund Jensen

Daglig leder Totalitet

Mobil: +47 90 89 26 78

E-post

Amund Jensen er daglig leder hos Totalitet, hvor hans fokus er på analyse av verdikjeden på strategisk og operativt nivå, bruk av IKT som styringsverktøy, målstyring og rapportering, samtalepart for daglig leder, lederutvikling, forretningsutvikling og handlingsplaner

Sosiale medier

  • Facebook
  • Instagram - Grå Circle
  • Linkedin - Grå Circle

Utviklet av Næringshagen i Orkdalsregionen
Alle rettigheter forbehold Næringshagen i Orkdalsregionen​ © 2021