• Facebook
  • Instagram - Grå Circle
  • Linkedin - Grå Circle

Utviklet av Næringshagen i Orkdalsregionen
Alle rettigheter forbehold Næringshagen i Orkdalsregionen​ © 2019

Våre rådgivere

Berit Arntsen

Daglig leder/bedriftsrådgiver

Mobil: +47 917 50104

E-post

Berit er daglig leder i selskapet men har også utøvende oppgaver som kursutvikling, etablererveiledning, bedriftsrådgivning, rekruttering, coaching, prosjektledelse, styrearbeid, prosessarbeid og strategiarbeid. Berit er også sertifisert i Growthwheel, som er et verktøy vi benytter med våre målbedrifter for å kartlegge utviklingsmuligheter.

Tom Mardahl

Bedriftsrådgiver

Mobil: +47 480 88 688

E-post

Tom har lang erfaring innenfor industriell prosjektaktivitet fra blant annet Technip Norge og CRC Offshore. I tillegg til dette har han erfaring innenfor HMS, prosjektgjennomføring, industriell ledelse, styrearbeid og strategiarbeid. Tom er også sertifisert i Growthwheel, som er et verktøy vi benytter med våre målbedrifter for å kartlegge utviklingsmuligheter.

Jan Arild Sletvold

Bedriftsrådgiver

Mobil: +47 902 37 940

E-post

Jan Arild er aut. regnskapsfører og cand.mag innen skogbruk og økonomi. I tillegg til dette har han kompetanse innenfor landbruksøkonomi, skattefunn, styrekompetanse, ledererfaring og generasjonskifte. Han vil også være en rådgiver, praktisk gjennomfører for bedrifter mot det finansielle markedet og det offentlige støtteapparatet. Jan Arild er også sertifisert i Growthwheel, som er et verktøy vi benytter med våre målbedrifter for å kartlegge utviklingsmuligheter.

Morten Solstad

Rådgiver/analytiker

Mobil: +47 48 28 57 78

E-post

Morten er utdannet sivilingeniør innen miljøfysikk og fornybar energi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. I tillegg har han undervisningserfaring fra Osloskolen med bakgrunn i praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Oslo. Morten jobber som rådgiver innen sirkulærøkonomi og benytter seg blant annet av verktøy utviklet av Dansk Symbiosesenter i Kalundborg for å kartlegge bedrifters motivasjon og potensiale, både til egen vekst, og til utvikling av symbiosepartnerskap med andre bedrifter.

Thamsklyngen

John Kåre Solem

Daglig leder Thamsklyngen

Mobil: +47 920 88 314

E-post

John Kåre har en mastergrad fra Handelshøyskolen BI innen økonomi og strategi.  Thamsklyngen skal være en organisasjon der et av målene er å øke konkurranseevnen til det lokale næringslivet i Orkdalsregionen, med blant annet sirkulær økonomi.