Næringshage - veiledning til deg som vil starte bedrift

STARTE BEDRIFT?

Vi tilbyr inntil 6 timer gratis veiledning for deg som ønsker å starte egen bedrift dersom du er bosatt i kommunene Orkland, Skaun og Rindal. Vi kan veilede deg og vise veien å gå for å starte opp en vellykket bedrift. 

Nyttige artikler for deg som ønsker å starte bedrift

  • Facebook
  • Instagram - Grå Circle
  • Linkedin - Grå Circle

Utviklet av Næringshagen i Orkdalsregionen
Alle rettigheter forbehold Næringshagen i Orkdalsregionen​ © 2020